Yabancılar Avukatı

Mersin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı

Geçmişte göç veren ülke konumunda bulunan ülkemiz, bugün pek çok ülkenin vatandaşları tarafından rağbet gören ve bu ülkelerden göç alan bir ülke konumuna gelmiştir. Bu göç hareketleri ise düzenli göç ve düzensiz göç olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Yabancıların ülkeye pasaport ve vizeyle giriş yapmasının ardından geçerli bir ikamet iznine başvurarak hukuki durumlarını korumak suretiyle izledikleri yolu, diğer şartlarla birlikte ülkede 5 yıl kesintisiz ikamet ederek genel yoldan veya taşınmaz mal alımı ya da döviz yatırımı yaparak istisnai yoldan vatandaşlığın kazanılması düzenli göç kavramını şekillendiren durumlardır. Düzensiz göç; bir ülkeye yasadışı giriş yapmak, bir ülkede yasadışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak anlamına gelmektedir. Ancak belirli şartlar halinde söz konusu durum mazur görülebilmekte ve mevcut hukuka aykırılık giderilebilmektedir. Bu durum ise son derece önem arz etmekte zira mevcut hukuka aykırılığın giderilmemesi halinde başta idari gözetim ve sınır dışı etme kararları dahil olmak üzere telafisi mümkün olmayan pek çok sıkıntılı durum ile karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır. Mersin yabancılar avukatı ve Mersin vatandaşlık avukatı olarak Denizcioğlu Hukuk Bürosu, uzmanı olduğu bu konularda yabancı müvekkillere gereken her türlü hukuki yardımı sağlamaktadır.
Ayrıca yabancıların Türkiye’de şirket kurmasına ve ticari faaliyetlerini yürütmesine yardım etmek, çalışma izni ile ilgili bütün süreçlerin yürütülmek, vakıf ve dernek kurma işlemleri ve karar alma süreçlerinin takibi ve yönetimi gibi pek çok alanda daha Mersin yabancılar avukatı ve vatandaşlık avukatı olarak ofisimiz aktif olarak çalışmaktadır.

Mersin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

Yabancı müvekkiller için şirket kurmak ve kurulan şirketin ilgili konularda danışmanlığını yürütmek.
Yabancı müvekkiller için bütün gayrimenkul alım-satım işlemlerinin yapılması. Bu doğrultuda SPK onaylı bir şirket vasıtasıyla değerleme raporu almak, vergi dairesindeki bütün işlemleri tamamlamak, taşınmazın sahibi ile gerekli sözleşmeleri hazırlamak, banka işlemlerini gerçekleştirmek, tapudaki işlemleri yürütmek.
Yabancı müvekkillerin gerek genel yoldan gerekse de istisnai yoldan vatandaşlığın kazanılması süreçlerini başlatmak ve takip etmek.
Ülkeye katkısı bulunacak meslek sahibi yabancıların da istisnai yoldan vatandaşlık kazanması için gerekli başvuruları yapmak ve takip etmek.
Yabancı müvekkiller için ikamet izni almak.
Yabancı müvekkiller için çalışma izni almak.
Sınır dışı davalarında yabancı müvekkili temsil etmek ve gereken tedbirleri alıp, durumu kontrol altına almak. Gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru süreçlerini işletmek.
Sınır dışı işlemleriyle bağlantılı olarak alınan idari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine itirazda bulunmak.
Kod olarak bilinen ülkeye giriş yasağının kaldırılması için gerekli davaları açmak ve takip etmek.
Uluslararası Koruma, Uluslararası Geçici Koruma, Siyasi sığınma ve İnsani İkamet İzni başvurularının yapılması.
Yabancı mahkemelerce verilen kararların tanıma ve tenfiz işlemlerinin yapılması.

Mersin Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı, göçmen avukatı, yabancı avukatı için bizimle iletişime geçin.

İletişim Bilgileri

  • Mahmudiye Mah. 4820 Sokak Soylu İş Merkezi No:2 Kat:3/36 Akdeniz - Mersin
  • +90 561 615 68 69
  • info@denizciogluhukuk.com

Makaleler

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Avukatı

Mersin yabancılar avukatı ve Mersin vatandaşlık avukatı olarak Denizcioğlu Hukuk Bürosu, uzmanı olduğu bu konularda yabancı müvekkillere gereken her türlü hukuki yardımı sağlamaktadır.

Vatandaşlık Hukuku

Çalışma ve Oturma İzni