Alkollü Araç Kullanma Suçu Avukatı

Mersin Alkollü Araç Kullanma Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır.

Alkollü Araç Kullanma Avukatı

Kişinin irade yeteneğini olumsuz yönde etkilemesi ya da tamamen ortadan kaldırması nedenleriyle alkollü olarak araç kullanmak fiiline, belli koşulların varlığı halinde bir takım yaptırımlar öngörülmüştür. Aslen Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç, TCK m.179’da düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu olmakla beraber alkollü araç kullanmak, bu suçu oluşturan fiillerden biridir. Zira TCK m.179/3 düzenlemesine göre alkol ya da uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir sebeple güvenli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olmasına karşın araç kullanan kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmakta olup, ciddiye alınması gerekmekte ve bir ceza avukatından yardım alınması gerekmektedir.
Fakat yukarıda belirttiğimiz üzere alkollü araç kullanılması tek başına bu suçun oluşması için yeterli olmayıp, alınan alkolün de belirli bir miktarın üzerinde olması gerekmektedir. Hatta bu alkol miktarlarının seviyelerine göre de farklı yaptırımlar öngörülmüştür. Şöyle ki; ticari araçlarda 20 (0.20), binek araçlardaysa 50 (0.50) promil ve üzerinde ancak 100 (1.0) promil altında bir miktarda alkol kullanılmış olması durumunda bu fiil, emniyetli araç sevk ve idaresi kabiliyetini azaltması nedeniyle ehliyete el konulması ve idari para cezası gibi bir takım yaptırımlar ile cezalandırılmaktadır.
Ancak aracın 100 (1.0) promil ve üzerinde bir miktardaki alkol ile kullanılması durumunda yukarıda belirtilen yaptırımlara ek olarak söz konusu miktarın emniyetli araç sevk ve idare yeteneğini tamamen ortadan kaldırması nedeni ve TCK m.179/3 düzenlemesi gereğince trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu oluşturmakta ve iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı çalışmalar, 100 (1.0) promil ve üzerinde bir miktarda alkol tüketiminin insanın bilincini ve iradesini güvenli bir şekilde araç kullanamayacak şekilde ortadan kaldırdığı tespitini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Yargıtay, kanında bu miktardaki bir alkolle araç kullanan kimsenin aracı güvenli şekilde sevk ve idare edemeyeceğini peşinen kabul etmiş ve bunu bir içtihat haline getirmiştir.
Alkollü araç kullanma nedeniyle başka bir suça veya suçlara da sebebiyet verilmesi halinde bu suçlar ayrıca cezalandırılacaktır. Misal vermek gerekirse alkollü araç kullanan birisinin kazaya sebebiyet vermesi durumunda ayrıca mala zarar verme suçu oluşabileceği gibi bir kişiye çarpıp yaralaması veya öldürmesi durumunda ise bunların herbiri için ayrı yaptırımlar uygulanacaktır. Yine de her olayın farklı özellikler bulundurması nedeniyle ayrıca değerlendirilmesi gerekmektdir.
Alkol etkisinde araç kullanma neticesinde çeşitli ihtimallere göre bir takım yaptırımlar ve hapis cezası söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle bu sürecin bir ceza hukuk avukatı ile yürütülmesi tavsiye edilmektedir.

Şikayet dilekçesinin ve eklerinin hazırlanıp, şikayet başvurusunun yapılması.
Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması.
Savcılıklarca verilen ‘’takipsizlik (Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair Karar) kararları’’na itiraz edilmesi.
Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması.
Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması.
Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki-katılan vekili olunması.
‘‘Tutuklama kararları’’ ve ‘‘Koruma Tedbirleri’’ne itiraz edilmesi.
İstinaf ve Temyiz dilekçelerinin hazırlanması.
Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması.
İç hukuk yolları tüketilmiş olan dosyalar için ‘’Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru’’ ve sonrasında ‘’Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru’’ yapılması.

Mersin Alkollü Araç Kullanma Avukatı İçin Lütfen Bize Ulaşın
Mersin’de çalışmalarına devam eden Denizcioğlu Hukuk Bürosu’na ve ceza avukatı kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Makaleler

Mersin Şantaj Suçu Avukatı

Taksirle Yaralama Suçu Avukatı