Faaliyetlerimiz

İcra Avukatı

Mersin’de faaliyet gösteren Denizcioğlu Hukuk Bürosu Mersin icra hukuk bürosu olarak müvekkillerimizin alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. Mersin İcra Avukatı olarak; icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi […]
Read More

Mersin Boşanma Avukatı

Mersin’de faaliyet gösteren Denizcioğlu Hukuk Bürosu boşanma avukatı ekibi anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi konuları dahil olmak üzere boşanma ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir. Boşanma avukatı ekibimiz boşanma ve aile hukuku konusunda edindikleri 10 yıllık deneyim […]
Read More
mersin tüketici hakları avukatı

Tüketici Hakları Avukatı

Mersin’de faaliyet gösteren Denizcioğlu Hukuk Bürosu, tüketici avukatı olarak tüketicilerin tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde onarım, değişim, iadenin sağlanması ve tazminat ve diğer haklarının korunmasının ve temininin sağlanması için müvekkillerine gereken en etkili hukuki desteği sağlamaktadır. Mersin tüketici hakları avukatı olarak Denizcioğlu Hukuk Bürosu, tüketici hakları konusunda yılların getirdiği derin bilgi ve birikim ile; […]
Read More

Mersin Şantaj Suçu Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Şantaj Suçu TCK’nın hürriyete karşı suçlar bölümünde ve 107.maddesinde düzenlenen şantaj suçu, tehdit suçunun özel bir görünüş biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat tehdit suçunda, […]
Read More

Taksirle Yaralama Suçu Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Taksirle Yaralama Avukatı Kast, bilme ve isteme olmak üzere iki temel unsurdan meydana gelmektedir. Bilme, fiilin nasıl […]
Read More
mersin denizcioğlu hukuk bürosu

Mala Zarar Verme Suçu Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Mala Zarar Verme Avukatı Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 151 ve 152.maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun söz […]
Read More
mersin denizcioğlu hukuk bürosu

Hakaret Suçu Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Mersin Hakaret Davası Avukatı Türk Ceza Kanunu’nun ‘’şerefe karşı suçlar’’ başlığı altında TCK m.125’de düzenlenen hakaret suçu, […]
Read More
mersin denizcioğlu hukuk bürosu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Avukatı

Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Mersin Cumhurbaşkanına Hakaret Avukatı TCK m.299’da düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu, cumhurbaşkanının tarafsız ve sembolik bir makam olarak […]
Read More
mersin denizcioğlu hukuk bürosu

Alkollü Araç Kullanma Suçu Avukatı

Mersin Alkollü Araç Kullanma Avukatı Mersin’de faaliyet göstermekte olan Denizcioğlu Hukuk Bürosu, ceza hukukunda ceza avukatının görevinin ciddiyetinin farkında olup, bu sorumluluk bilinci ile çalışmaktadır. Büromuz, ceza davaları konusunda yılların getirdiği bilginin ve deneyimin çerçevesinde müvekkillerimizi en etkili sonuca ulaştıracak avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Alkollü Araç Kullanma Avukatı Kişinin irade yeteneğini olumsuz yönde etkilemesi ya da […]
Read More